Etusivu » Hyviä käytäntöjä » Koulukiusaaminen ja -väkivalta

Koulukiusaaminen ja kouluväkivalta

Lapset, jotka ovat sekä kiusaajia että systemaattisen kiusaamisen uhreja, muodostavat pienen mutta väkivaltaan taipuvaisen ryhmän. Tähän ryhmään kuuluvilla on usein vaikea kotitausta ja he ovat usein joutuneet väkivallan kohteeksi kotonaan.

Suomessa on toteutettu kaksi tutkimusta koulukiusaamisen kohteena olemisen lyhyt- ja pitkäaikaisista vaikutuksista. Tulosten mukaan uhriksi joutuminen edistää lyhyellä aikavälillä yleisesti kielteistä käsitystä ikä- ja luokkatovereista. Pitemmällä aikavälillä koulukiusaamisen uhriksi joutuminen lisää depression riskiä ja kielteistä suhtautumista muihin nuoriin aikuisiin. Masennus voi ilmetä ääritilanteissa myös itsetuhoisuutena.

Lapsen aggressiivisuus ja käyttäytymisongelmat, hyperaktiivisuus sekä lapsen itsensä raportoimat masennusoireet ovat rikollista käyttäytymistä ennustavia tekijöitä. Nuorten väkivaltaisuuden taustoja koskevien tutkimusten perusteella tiedetään myös, että lapsen kehitykseen vaikuttavat perintötekijät ja ympäristön vuorovaikutus. Noin puolet persoonallisuuden piirteiden vaihtelusta selittyy perinnöllisillä tekijöillä, jotka vaikuttavat älykkyyteen, psykologisiin piirteisiin, asenteisiin ja harrastuksiin. Geenien vaikutukset ovat yhteydessä ympäristötekijöihin.

 
Julkaistu 18.3.2013