Etusivu » Hyviä käytäntöjä » Nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisy

Nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisy

Rikollisuus ja väkivalta ovat vahvasti yhteydessä sosiaaliseen syrjäytymiseen. Vaikutussuhde on kaksisuuntainen: syrjäytyminen edistää väkivaltaa ja muuta rikollisuutta, toisaalta rikolliseksi leimautuminen tai rikollinen elämäntapa jouduttaa syrjäytymiskehitystä.

Laajoihin rekisteriaineistoihin perustuva kotimainen tutkimus (Aaltonen, 2010) osoittaa, että syrjäytymisellä on vahva yhteys niin rikosten tekemiseen kuin rikoksen uhriksi joutumiseenkin. Nuorilla ammatin ja koulutuksen puuttuminen, pitkä työttömyys ja matalat tulot ovat vahvasti yhteydessä rikollisuuteen.

Myös tilastot osoittavat, että etenkin väkivaltarikollisuudesta suuri osa kasautuu nuorille ja että vanhemmissa ikäluokissa sekä väkivallan uhriksi joutuminen että väkivaltarikosten tekeminen on harvinaisempaa. Erityisesti nuoret miehet ovat naisia ja vanhempia ikäryhmiä alttiimpia sekä tekemään väkivaltaa että joutumaan sen uhreiksi. Siksi nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisyyn keskittyvät interventiot ovat keskeisiä myös väkivallan vähentämistyössä.

Kirjallisuutta


  • Aaltonen, Mikko (2010). Nuorten aikuisten koulupudokkuus, työttömyys ja väkivaltarikollisuus.Väkivallan tekijät ja uhrit kansallisesti edustavan rekisteriaineiston valossa. Oikeus (39): 3: 220–247

 
Julkaistu 22.6.2017