Etusivu » Väkivallan ehkäisy

Väkivallan ehkäisy

Väkivalta on moniulotteinen ilmiö ja sen syyt voivat olla tarkastelutasosta riippuen erilaisia. Maailman terveysjärjestö WHO on havainnollistanut väkivallan monimutkaisen luonteen eritasoisia tekijöitä ja vaikutussuhteita ekologisella mallilla.

Ekologinen malli väkivallan ymmärtämiseen

Yksilö - Ekologisen mallin ensimmäinen taso pyrkii tunnistamaan biologiset ja henkilöhistorialliset tekijät, jotka ilmenevät yksilön käyttäytymisessä. Tässä etsitään mahdollisia väkivallan riskiä kasvattavia piirteitä.

Lähisuhteet - Mallin toinen taso pyrkii tunnistamaan, kuinka sosiaaliset suhteet kasvattavat väkivallan riskiä. Esimerkiksi väkivaltaisen kumppanin kanssa asuminen kasvattaa riskiä joutua kokemaan väkivaltaa. Nuoret taas ovat alttiita ystävien vaikutuksille.

Yhteisö - Kolmas taso tarkastelee yhteisöä ja siinä vaikuttavia sosiaalisia suhteita. Näitä yhteisöjä ovat mm. koulut, työpaikat ja naapurustot. Tässä pyritään tunnistamaan yhteisössä vaikuttavia, väkivaltaan liittyviä piirteitä. Esimerkiksi korkeasta työttömyydestä tai rikollisuudesta kärsivä naapurusto tai sosiaalinen eriytyminen kasvattavat väkivallan riskiä.

Yhteiskunta - Neljäs ja viimeinen taso tarkastelee väkivaltaan liittyviä laajempia yhteiskunnallisia tekijöitä. Näitä ovat mm. väkivallan käytön konfliktien ratkaisussa hyväksyvät kulttuuriset normit. Laajempia yhteiskunnallisia tekijöitä ovat myös koulutus-, talous- ja sosiaalipolitiikat, jotka ylläpitävät ryhmien välisiä sosiaalisia ja taloudellisia eriarvoisuuksia yhteiskunnassa.

Ekologisessa mallissa väkivalta käsitetään ennen kaikkea väkivaltaisuudeksi, aggressiivisuudeksi tai alttiudeksi/taipumukseksi käyttää väkivaltaa. Väkivalta voidaan kuitenkin myös käsittää tapahtumaksi, jolla on esihistoriansa ja syynsä ja jossa osapuolet tekevät erilaisia valintoja - kuten muutenkin käyttäytyessään - ja jossa monista ja sellaisistakin tekijöistä, joita ei tavallisesti käsitetä väkivallan syiksi, riippuu käytetäänkö väkivaltaa sekä miten ja millaisin seurauksin.

Ekologinen malli

 
Julkaistu 7.8.2014