Etusivu » Väkivallan ehkäisy » Kansalliset ohjelmat » Hallituksen tasa-arvo-ohjelma

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma

Hallitus hyväksyi uuden tasa-arvo-ohjelman vuosille 2012–2015 kesäkuussa 2012.

Tasa-arvo-ohjelma kokoaa ja koordinoi hallituksen toimia sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. Ohjelman painopisteet perustuvat hallitusohjelmaan ja selontekoon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta.

Hallitus selvittää verotuksen ja tulonsiirtojen vaikutuksia miesten ja naisten taloudelliseen tasa-arvoon. Myös syrjäytymistä ja terveyseroja tarkastellaan tasa-arvohaasteina. Näiden uusien avausten lisäksi ohjelmassa painottuvat edelleen ajankohtaiset työelämän, koulutuksen, naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisen ja päätöksenteon kysymykset.

Hallitus on sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvoa kaikessa päätöksenteossaan. Tasa-arvosuunnittelun laajentaminen perusopetukseen sekä tasa-arvon sisällyttäminen opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin tuovat tasa-arvon osaksi koulujen arkea. Työn ja perheen yhteensovittamista helpotetaan kiinnittämällä huomiota perhevapaalta työhön ja työmarkkinoille palaavien ihmisten asemaan. Perhevapaiden kehittämisessä otetaan huomioon erilaiset perheet.

Tasa-arvopolitiikassa on entistä selvemmin tunnustettava, että miehet ja naiset eivät ole yhtenäisiä ryhmiä. Esimerkiksi naisten ja miesten välisiä terveyseroja suurempia ovat erot eri miesryhmien välillä. Naisten heikompi asema työelämässä on edelleen ajankohtainen tasa-arvokysymys. Samalla on kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, että iso joukko miehiä jää kokonaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle.Yksi hallituksen painopisteistä on köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen. Myös tässä työssä on otettava huomioon, miten päätökset vaikuttavat miehiin ja naisiin. Miesten ja naisten syrjäytymispolut ovat erilaisia.

 
Julkaistu 31.1.2014