Etusivu » Väkivallan ehkäisy » Kansalliset ohjelmat » Kansallinen väkivallan vähentämisohjelma

Kansallinen väkivallan vähentämisohjelma

Valtioneuvosto hyväksyi 14.12.2006 periaatepäätöksen kansallisesta väkivallan vähentämisohjelmasta. Ohjelmassa listattiin toimenpiteitä etenkin vakavan väkivallan vähentämiseksi Suomessa. Ohjelma valmisteltiin rikoksentorjuntaneuvostossa ja se oli voimassa vuoden 2008 loppuun. Ohjelmaa pilotointiin Järvenpäässä.

Valtioneuvosto hyväksyi 14.12.2006 periaatepäätöksen kansallisen väkivallan vähentämisohjelmasta vuosille 2007-2008. Ohjelma sisälsi laajan joukon toimenpidesuosituksia, joilla pyrittiin vaikuttamaan sekä väkivaltaisuuden että väkivaltatapahtumien ja niiden vaikutusten vähentämisen.

Kansallisen väkivallan vähentämisohjelman tavoitteena oli saada aikaan väkivaltaa kokeneiden määrän johdonmukainen lasku kaikissa väestöryhmissä ja kaikilla väkivallan osa-alueilla. Tavoitteena oli puolittaa väkivaltaiset kuolemat pysyvästi, naisten väkivaltakuolemat jo lähivuosien kuluessa, sekä vähentää erityisesti sairaalahoitoa vaativaa väkivaltaa ja sellaista väkivaltaa, joka toistuessaan tai kerrannaisvaikutuksiltaan on seurauksiltaan vakavaa. Henkirikosten määrä kääntyi nousuun vuosina 2007 ja 2008. Sama kehitys näkyy sairaalahoitoon väkivallan vuoksi joutuneiden määrissä. Erityisesti pahoinpitelyn tai muun väkivallan vuoksi sairaalaan kirjattujen miespotilaiden määrä on lisääntynyt sairaanhoitoilmoitusjärjestelmän mukaan vuonna 2007. Henkirikosten ja vakavan väkivallan määrään ovat vaikuttaneet mm. Jokelan ja Kauhajoen oppilasjoukkomurhat. Lisäksi on muistettava, että ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden vaikutukset ovat nähtävissä vasta tulevaisuudessa, sikäli kuin toimenpiteitä ylipäätään on toteutettu tai tullaan tulevina vuosina toteuttamaan.

Paikallistasolla on tehty paljon toimia erityisesti lähisuhde- ja perheväkivallan uhrin tunnistamiseksi ja väkivaltaan puuttumiseksi sekä parannettu menetelmiä lähisuhteissa tai perheissä väkivallan uhriksi joutuneen auttamiseksi sekä parannettu palveluketjun toimivuutta. Kehitys on ollut positiivista, mutta paikkakunnittain on vielä suuria eroja palveluiden saatavuudessa. Rikoksentorjuntaneuvosto painottaa, että väkivallan vähentäminen on pitkäjänteistä työtä. Kaksivuotisen ohjelmakauden (2007-2008) aikana useiden toimien toteutus on vasta käynnistynyt eikä tuloksia ole vielä nähtävissä. Joitakin toimia ei ole vielä aloitettukaan. Toimia väkivallan vähentämiseksi tulee jatkaa myös siksi, että erityisesti vakavan väkivallan ja henkirikosten kehityksen suuntaa ei ole kaikesta huolimatta saatu kääntymään laskuun. Väkivaltajaosto on tehnyt väkivallan vähentämisohjelman toteutuksen pohjalta listan suosituksista, joita tulisi noudattaa väkivallan vähentämiseksi. 
Julkaistu 4.8.2014