Etusivu » Väkivallan ehkäisy » Kansalliset ohjelmat » Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintaohjelma

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintaohjelma

Sosiaali- ja terveysministeriön toimintaohjelmassa keskeisiä kohtia olivat sosiaalipoliittisin keinoin toteutettavat ehkäisevät toimet ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittäminen. Ohjelman tavoitteena oli:

  • Parantaa perus-, tuki- ja erityispalveluverkostoa väkivallan uhreille ja tekijöille
  • Tehostaa väkivaltaa kokevien lasten ja nuorten auttamista
  • Kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammatillista osaamista tunnistaa, auttaa sekä ohjata väkivallan uhreja ja tekijöitä avun piiriin.


  • Etelä-Suomen lääninhallitus (2007). Päätöksellä väkivaltaa vastaan. Etelä-Suomen läänin Lähisuhteissa ja perheissä tapahtuvan väkivallan ehkäisy 2004–2007 -hankkeen loppuraportti. . Etelä-Suomen lääninhallituksen julkaisuja STO 6/2007.
  • Etelä-Suomen lääninhallitus (2007). Turvallinen lapsuus -käsikirja. Kouvolan seudun päiväkotimallit avuksi perheväkivallan ehkäisytyöhön . Etelä-Suomen lääninhallituksen julkaisuja 121/2007.
  • PAKE (pahoinpitely- ja kehokartta) -lomakkeisto (2006) . Poliisi. Helsinki.
  • Lehtonen, Anja - Malinen, Tanja (2006). Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy osaksi arjen turvallisuutta . Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisusarja 122/2006.
  • Itä-Suomen lääninhallitus (2007). Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyhankkeen Itä-Suomen läänin loppuraportti . Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisusarja 142/2007
  • Aho, Johanna (2005). Hellan ja hangen välissä -selvitys Lapin läänin lähisuhde- ja perheväkivaltapalveluista . Lapin lääninhallituksen julkaisusarja 3/2005.
  • Oulun lääninhallitus (2007). Oikeus ja kohtuus. Viranomaisyhteistyön mahdollisuudet ja rajoitteet lähisuhdeväkivallan ilmitulossa ja ehkäisemisessä . Oulun lääninhallituksen julkaisuja 115/2007.
 
Julkaistu 4.8.2014