Etusivu » Väkivallan ehkäisy » Kansalliset ohjelmat » Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma

Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma

Hallitus päätti laatia poikkihallinnollisen naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelman hyväksyessään tasa-arvo-ohjelman 2008–2011.

Hallitus piti tärkeänä laatia poikkihallinnollinen naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma, koska Suomessa ei ole ollut aiheeseen paneutunutta toimintaohjelmaa vuosina 1998–2002 toteutetun naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution ehkäisyhankkeen jälkeen. Suomi on saanut asiasta huomautuksia Naisten oikeuksien sopimuksen komitealta (CEDAW-komitea). Ohjelma valmisteltiin yhteistyössä sisäasiainministeriön, oikeusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja ulkoasiainministeriön kanssa ja valmistelua koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmä hyväksyi ohjelman kesäkuussa 2010.

Ohjelman tavoitteena on puuttua väkivaltaan ennakoivasti vaikuttamalla asenteisiin ja käyttäytymismalleihin, ehkäistä väkivallan uusiutumista, parantaa seksuaalisen väkivallan uhrien asemaa ja heille tarjottavaa kriisiapua ja tukea, kehittää keinoja tunnistaa ja puuttua haavoittuvassa asemassa olevien kokemaan väkivaltaan sekä lisätä viranomaisten ja ammattilaisten tietoa ja osaamista naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä ja uhrin auttamisesta.

Ohjelmassa lähestytään naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämistä kokonaisvaltaisesti, kolmen P:n periaatteen mukaisesti. Kokonaisvaltainen lähestymistapa tarkoittaa sitä, että ohjelma sisältää kattavat toimenpiteet väkivallan ehkäisystä, uhrin suojelemisesta ja tukitoimista sekä rikoksentekijän saattamisesta vastuuseen teoistaan. Toimenpide-ehdotuksia on yhteensä 66, joista osa voidaan toteuttaa ilman erillistä rahoitusta.

Ohjelman lähtökohtana on naisiin kohdistuvan väkivallan nykytilan arviointi sekä analyysi aikaisempien toimintaohjelmien katvealueista. Ohjelman valmistelussa on otettu huomioon myös Suomea sitovat kansainväliset sopimukset ja Suomea sitovat kansainväliset velvoitteet.

 
Julkaistu 31.1.2014