Etusivu » Väkivallan ehkäisy » Väkivallan ehkäisyn strategiat » Rikosoikeudellinen järjestelmä

Rikosoikeudellinen järjestelmä

Väkivallan ehkäisemiseksi tarvitaan rikosoikeudellista järjestelmää. Se määrittelee väkivallan rangaistavaksi ja vaikuttaa ihmisten käsityksiin väkivallan paheksuttavuudesta.

Rikosten rankaisemisen luoman pelotevaikutuksen arvioidaan itsessään ehkäisevän rikollisuutta, samoin sen, että vapausrangaistuksiin tuomittujen mahdollisuudet tehdä rikoksia rangaistusaikana ovat rajoitetut. Rangaistusaikana voidaan myös erilaisin ohjelmin pyrkiä vaikuttamaan siihen, ettei vapautumisen jälkeen enää syyllistyttäisi väkivaltarikoksiin.

Rikosoikeudellisen järjestelmän mahdollisuudet vähentää väkivaltaa ovat kuitenkin rajalliset. Rangaistusten ankaruuden vaihtelemisen kulttuurin sallimissa rajoissa ei ole havaittu ainakaan mainittavasti vaikuttavan rikollisuuteen, eivätkä väkivaltarikokset näyttäisi olevan poikkeus.

Rangaistusuhka pelottaa harkitsevaa rikoksentekijää parhaiten; pelotevaikutuksen teho humalassa arvaamattomasti käyttäytyvään (jollaisia suomalaiset väkivaltarikolliset usein ovat) on ongelmallisempi. Vaikka yhteiskunnalla on vahva intressi saattaa väkivaltarikosten tekijät oikeudelliseen vastuuseen, yhteiskunnan kannalta edullisinta on pyrkiä ehkäisemään väkivalta ja sen seuraukset jo ennalta siten, ettei rikosoikeudelliseen järjestelmään tarvitsisi turvautua.

 
Julkaistu 22.6.2017