Etusivu » Väkivallan ehkäisy » Väkivallan ehkäisyn strategiat » Väkivallan tilannetorjunta

Väkivallan tilannetorjunta

Rikosten tilannetorjunnassa korostetaan, että nekin ihmiset, joilla on muita suurempi alttius rikoksiin, tekevät rikoksen vain otollisen tilaisuuden tullen. Esimerkiksi valvojan läsnäolo voi estää rikoksen.

Tilannetorjunnan keinot pätevät myös väkivaltaan; väkivaltaisuuteen taipuvakin käyttää väkivaltaa vain tietyissä tilanteissa ja tiettyjen väkivallan käyttöä suosivien edellytysten vallitessa. Näihin tilannetekijöihin vaikuttamalla voidaan vähentää väkivaltatapahtuman ja sen vakavien seurausten todennäköisyyttä, vaikka kyseisiä tekijöitä ei pidettäisikään väkivallan "todellisina syinä".

Väkivallan tilannetorjunnan toimet kohdistuvat yleensä rajattuun väkivaltaongelmaan, esimerkiksi terveydenhuollon henkilöstön työtehtävissään kohtaamaan väkivaltaan tai jollakin tietyllä tekovälineellä tehtyyn väkivaltaan. Tilannetorjunnan toimille on tyypillistä, että niillä saavutetaan tuloksia nopeasti ja suhteellisen varmasti, mutta vaikutukset eivät ulotu muuhun väkivaltaan.

Väkivallan torjunnassa on syytä käyttää (mahdollisuuksien mukaan ja väkivaltakysymyksiin soveltaen) myös muilla turvallisuuden edistämisen aloilla hyväksi havaittuja menetelmiä.

 
Julkaistu 18.2.2013