Etusivu » Väkivallan ehkäisy » Väkivallan ehkäisyn strategiat » Väkivaltaisuuden vähentäminen

Väkivaltaisuuden vähentäminen

Väkivaltaa voidaan pyrkiä ehkäisemään vähentämällä väkivaltaisuutta yhteiskunnan tai yksilöiden ominaisuutena.

Joissakin yhteiskunnissa vallitsee hyvin väkivaltakielteinen kulttuuri, toisissa fyysisen voiman käyttöä konfliktien ratkaisussa saatetaan jopa ihannoida. Poliittisesti epävakaissa yhteiskunnissa esiintyy yleensä väkivaltaa enemmän kuin stabiileissa yhteiskunnissa, joissa oikeus- ja yhteiskuntajärjestelmän toimivuuteen luotetaan.

Eräiden ihmisten muita voimakkaampi taipumus käyttää väkivaltaa liittyy moniin persoonallisuutta ja psyykkistä kehitystä koskeviin tekijöihin, joiden yksityiskohtia ei tunneta. Esimerkiksi lapsuuden tarkkaavaisuushäiriöt saattavat lisätä väkivaltaisuuden riskiä nuoruus- ja aikuisiässä. Jossakin määrin väkivaltaisuus näyttäisi olevan myös yhteydessä testosteronituotantoon. Tämä tiedetään esimerkiksi eräiden hormonivalmisteiden vaikutuksista ja se selittänee osaltaan miesten naisia suurempaa taipumusta käyttää fyysistä väkivaltaa.

Väkivaltaisuus voi liittyä persoonallisuushäiriöihinkin. Väkivalta on kuitenkin myös opittua käyttäytymistä. Esimerkiksi lapsuuden väkivaltakokemukset lisäävät riskiä, että aikuistuttuaan tällainen henkilö itse käyttää väkivaltaa. Lapsuuden psykososiaalisten riskitekijöiden tiedetään tutkimusten mukaan olevan yhteydessä aikuisiän väkivaltaisuuteen. Myönteisillä kasvuolosuhteilla voidaan kuitenkin ehkäistä väkivaltaisuutta.

Väkivaltaisuutta vähentävät toimet voivat kohdistua koko väestöön, erityisiin riskiryhmiin tai henkilöihin, joiden käyttäytyminen on jo osoittanut väkivaltaisuutta. Toimilla pyritään vaikuttamaan yhteiskuntaan tai joihinkin väestöryhmiin asenteiden muokkaamiseksi väkivaltakielteisiksi, riskiryhmiin väkivallan riskitekijöiden vaikutuksen vähentämiseksi ja suojaavien tekijöiden voimistamiseksi taikka väkivaltaisuuteen alttiiden henkilöiden käyttäytymisen muuttamiseksi.

Monia väkivallan osa-alueita (esim. kouluväkivalta, parisuhdeväkivalta, etninen väkivalta) yhdistävät samat peruspiirteet, joten väkivaltaisuuden vähentäminen vaikuttaa näillä kaikilla osa-alueilla. Maailman terveysjärjestö on suosituksessaan korostanut, että väkivaltaa pitäisi pyrkiä vähentämään kokonaisuutena eri osa-alueita koskevien erityisohjelmien sijasta.

 
Julkaistu 22.6.2017