Etusivu » Väkivallan ehkäisy » Väkivallan vähentämiskeinoja

Väkivallan vähentämiskeinoja

Väkivallan ja sen riskitekijöiden tunnistaminen ja varhainen puuttuminen niihin sekä väkivallan uusiutumisen ehkäisy ovat keskeisiä periaatteita väkivallan vähentämistyössä. Väkivallan vähentämisen tulee tapahtua integroidussa, viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyössä.

Väkivallan vähentämisen onnistuminen edellyttää tiettyjen taustaehtojen toteutumista yhteiskunnassa. Syrjäytymisen ehkäiseminen, syrjäytyneiden integroiminen ja hyvinvointipalvelut ovat tärkeitä väkivallan vastaisessa työssä. Mielenterveydellä ja mielenterveyspalveluilla on keskeinen merkitys. Lisäksi tarvitaan kulttuurin muutosta; väkivaltaa ei tule hyväksyä missään muodossa.

Väkivallan vähentämisestä

Alkoholikulttuuria tulisi muuttaa vähemmän humalahakuiseksi ja erityisesti ”tolkutonta” humalajuomista syrjiväksi. Sosiaalista kontrollia ja keskinäisvastuuta alkoholin käyttötilanteissa tulisi edistää.

Yhteiskunnassa tulee vahvistaa välittämisen ilmapiiriä ja väkivallan käytön tuomittavuutta. Lapsimyönteisyyttä pitää lisätä, lapsia suojata mediaväkivallalta ja internetistä saatavalta raaistavalta materiaalilta. Lapseen kohdistuvaan väkivaltaan tulee jokaisen reagoida. Lasten kasvatuksessa tulee edistää väkivallattomia ongelmanratkaisutapoja. Peruskoulutukseen tulee sisällyttää kullekin ikäkaudelle räätälöidyt väkivallan vähentämiseen tähtäävät kasvatusohjelmat.

Keinoja väkivallan vähentämiseksi

Poliisilla on omat käytännön toimintaohjeensa väkivallan ehkäisemiseksi. Myös muilla viranomaisilla ja tahoilla on keinoja ja käytäntöjä, joilla pystytään vähentämään uhriutumista. Tähän sivustoon on pyritty tiedon löytymisen helpottamiseksi kokoamaan erilaisia hyviä menetelmiä, joilla väkivaltaa voidaan vähentää, joko niin, että ne perustuvat tutkittuun näyttöön tai menetelmät on muilla tavoin toimiviksi todettuja. Kyse on esimerkeistä, ei kattavasta luettelosta.

Kansainvälistä tietoa väkivallan vähentämisestä on kerätty WHO:n ja Liverpool John Moores University's Centre for Public Health -tietopankki in.Tietopankki on suunnattu päättäjille ja väkivallan vähentämisen parissa työskenteleville tutkijoille, käytännön työntekijöille ja asiantuntijoille. Tietopankkiin on kerätty tietoa toimivista väkivallan vähentämisen ohjelmista.

Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman projektin puitteissa tarkasteltiin pohjoismaista väkivaltaa ja väkivallan vähentämistä. Tämän yhteistyöprojektin raportti löytyy Pohjoismaiden ministerineuvoston internet-sivuilta .

 
Julkaistu 22.6.2017