Etusivu » Väkivallan muotoja » Lapsiin ja nuoriin kohdistuva väkivalta » Koulu- ja päiväkotikiusaamisen yhteys väkivaltaan

Koulu- ja päiväkotikiusaamisen yhteys väkivaltaan

Suuri osa kouluikäisten lasten kokemasta väkivaltaisesta ja aggressiivisesta kohtelusta tulee ikätovereiden osalta. Koulukiusaaminen on systemaattista, tahallista ja toistuvaa vallan tai voiman väärinkäyttöä. Kiusaaminen voi luonteeltaan olla henkistä, esimerkiksi panettelua, ilkeilyä tai kaveriporukan ulkopuolelle jättämistä. Kiusaaminen voi käsittää myös fyysistä väkivaltaa, esimerkiksi lyömistä tai tönimistä.

Koulukiusaaminen jää liian usein havaitsematta; tutkimusten mukaan opettajien tiedossa on vain alle puolet toistuvasti kiusatuista lapsista. Koulukiusaamisen yleistä riskiä lisää muun muassa koulun huono työilmapiiri, vanhempien kasvatuskäytäntönä oleva ruumiillinen kuritus, läheisten ystävien puuttuminen, usean päivittäisen psykosomaattisen oireen kokeminen ja masentuneisuus sekä tytöillä ylipainoisuus.

Kiusatuksi joutuvat tutkimusten mukaan todennäköisimmin fyysisesti heikot, epämiellyttäviksi koetut ja sosiaalisesti eristyvät oppilaat. Tyypillinen kiusattu on passiivinen uhri, jota luonnehtii alistuva käyttäytyminen ja joka harvoin provosoi hyökkäyksiä tai kostaa hyökkääjille. Kiusatut lapset ovat usein arkoja ja he reagoivat kiusaamiseen masentumalla, ahdistumalla ja vetäytymällä.

Maailman terveysjärjestö WHO:n koululaistutkimuksen mukaan koulukiusaamisen määrä Suomessa on kansainvälisesti verrattuna keskitasoa. Pohjoismaisessa vertailussa Suomessa ja Tanskassa koulukiusaamista on selvästi enemmän kuin Ruotsissa ja Norjassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosittaisten kouluterveyskyselyjen mukaan vähintään kerran viikossa kiusatuksi joutui 8 prosenttia oppilaista, pojista 10 prosenttia ja tytöistä 6 prosenttia. Kiusaamista esiintyy merkittävästi vähemmän lukiossa kuin peruskoulussa. Koulukiusaamisen yleisyyttä on selvitetty myös Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskoulussa -tutkimuksissa sekä opetusministeriön rahoittamassa KiVa Koulu -tutkimus- ja kehittämishankkeessa.

Päiväkotikiusaamista on Suomessa tutkittu toistaiseksi hyvin vähän, ja ilmiöön on alettu kiinnittää huomiota vasta viime vuosina. Kansainvälisten tutkimusten perusteella tiedetään, että jo alle kouluikäiset lapset kiusaavat toisiaan hyvin samalla tavalla kuin vanhemmatkin lapset, ja että monesti aikuiset eivät suhtaudu tarpeeksi vakavasti pikkulapsien väliseen kiusaamiseen esimerkiksi päiväkodissa (Helgesen, 2010).

Koska alle kouluikäisten lasten vuorovaikutustaidot ovat vasta kehittymässä, voidaan tulevaa koulukiusaamista vähentää kiinnittämällä huomiota jo päiväkodissa tapahtuvaan kiusaamiseen. Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Folkhälsan ovat julkaisseet oppaan (Kirves ja Stoor-Grenner, 2010), jonka avulla päivähoidon henkilökunta voi suunnitella päiväkotikohtaisia keinoja tunnistaa ja puuttua kiusaamiseen.

Sivun alkuun


Sivun alkuun

Koulukiusaamisen ja väkivallan yhteydestä


 
Julkaistu 4.8.2014