Etusivu » Väkivallan muotoja » Naisiin kohdistuva väkivalta

Naisiin kohdistuva väkivalta

YK määrittelee naisiin kohdistuvan väkivallan "miksi tahansa sukupuoleen liittyväksi väkivallaksi, joka aiheuttaa/voi aiheuttaa naisen fyysistä, seksuaalista tai psykologista vahingoittumista tai kärsimystä – sisältäen myös väkivallan uhan, pakottamisen tai mielivaltaisen vapauden riistämisen – tapahtuipa se julkisessa tai yksityisessä elämässä". Määritelmän mukaan väkivaltaa on myös esim. naisilla käytävä kauppa sekä prostituutioon pakottaminen.

Suomessa on tehty kaksi laajaa tutkimusta, jotka ovat selvittäneet miesten naisiin kohdistaman väkivallan kokemuksia vuosina 1997 ja 2005. Tutkimusten perusteella voidaan arvioida naisten kokeman väkivallan kehitystä. Runsas 40 prosenttia naisista oli joskus elämänsä aikana joutunut miehen tekemän fyysisen tai seksuaalisen väkivallan tai väkivallalla uhkailun kohteeksi.

Uhritutkimusten mukaan naisiin kohdistuva parisuhdeväkivalta on pitkällä aikavälillä vähentynyt. Sen sijaan, kun tarkastellaan naisten kokemaa väkivaltaa ottaen mukaan uhkailut, näyttävät väkivallan kokemukset lisääntyneen vuosien 1997 ja 2005 aikana. Väkivallan ja uhkailun kokemukset ovat yleisimpiä entisen puolison taholta.Yleistymistä selittävätkin päättyneissä parisuhteissa väkivaltaa kokeneiden lukumäärän kasvu, työssä koetun väkivallan lisääntyminen sekä parisuhteen ulkopuolella koetun seksuaalisen väkivallan ja uhkaavan käyttäytymisen lisääntyminen.

Naisten väkivaltakuolemat ovat pitkällä aikavälillä pysyneet samalla tasolla. Viisivuotiskautena 1999–2003 väkivaltaan kuoli kuolemansyytilaston mukaan keskimäärin 39 naista vuosittain ja luku pysyi samana vuosina 2004–2008.
Parisuhdeväkivallan uhrina Suomessa kuolee vuosittain 20–30 naista. Tutkimusten mukaan naisiin kohdistuvat henkirikokset tapahtuvat useimmiten silloin, kun naiset ovat eronneet, tai eroamassa puolisostaan. Puolison surmaamien naisten määrä on kuolemansyytilastoissa laskenut 2000-luvulla 1990-luvun loppuun verrattuna lähes 25 %.

Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi on vuosille 2010–2015 laadittu poikkihallinnollinen ohjelma. Ohjelma sisältää toimenpiteitä väkivallan ehkäisystä, uhrin suojelemisesta ja tukitoimista sekä rikoksentekijän saattamisesta vastuuseen teoistaan.

Sivun alkuun


 
Julkaistu 28.2.2014