Etusivu » Väkivallan muotoja » Nuoret miehet ja väkivalta

Nuoret miehet ja väkivalta

Nuorten rikoskäyttäytyminen on polarisoitunut: yhä suurempi enemmistö nuorista on pidättynyt väkivallasta ja muista rikoksista, mutta väkivaltaisten tekojen määrä on kasvanut. Suhteellisen pieni osa nuorista tekee suuren osan kaikesta väkivallasta.

Nuoret miehet ovat väkivallan ongelmaryhmä niin tekijöinä kuin uhreinakin, eikä viitteitä rajuista muutoksista ole havaittavissa. Nuorten miesten kokema väkivalta on tyypillisesti heidän keskinäisiä tappeluitaan. Luonteeltaan väkivalta on yleensä suhteellisen lievää. Poliisin tietoon tulevista väkivaltarikoksista joka kolmas on kohdistunut 15–29-vuotiaisiin miehiin. Kyseessä ovat nimenomaan lievät pahoinpitelyt. Vakavampi väkivalta, törkeät pahoinpitelyt, henkirikoksen yritykset ja henkirikokset kohdistuvat useimmin keski-ikäisiin miehiin.

Myös kansallisen uhritutkimuksen tulosten mukaan (Sirén ym. 2010) nuorilla 15–24-vuotiailla miehillä väkivallan uhriksi joutumisen riski on kaikkein suurin. Fyysistä väkivaltaa kokeneiden osuus on kuitenkin vähentynyt selvästi vuodesta 1980, jolloin viidesosa ikäryhmästä oli kokenut väkivaltaa. Vuonna 2009 väkivaltaa kokeneita oli 14 % vastanneista. Kaiken kaikkiaan nuorten miesten keskuudessa väkivallan uhriksi joutumisen yleisyys on ajanjaksolla 1980–2009 ollut laskussa, kun taas nuorten naisten kohdalla on havaittavissa kasvua. Koko väestössä havaittu uhkailujen lisääntyminen samalla ajanjaksolla paikallistuu puolestaan voimakkaimmin nuoriin miehiin ja työikäisiin naisiin


 
Julkaistu 28.2.2014