Etusivu » Väkivallan tietolähteet » Poliisin tietoon tullut rikollisuus

Poliisin tietoon tullut rikollisuus

Poliisin tietoon tullut rikollisuus tilasto sisältää poliisin tietoon tulleita väkivaltarikoksia koskevia perustietoja. Tästä tilastosta voi poimia tietoja väkivaltarikoksista esimerkiksi rikosnimikkeittäin, alueittain, kuukausittain tai vuosittain. Selvitetyistä rikoksista saadaan kuvaukset epäiltyjen sukupuolen, iän ja yleisimpien ulkomaalaisryhmien mukaan. Eräistä rikoksista on myös tieto asianomistajan tai uhrin sukupuolesta ja iästä. Tilasto laaditaan sisäasiainministeriön poliisin tutkinta- ja virka-apujärjestelmästä (RIKI) saaduista tiedoista. Tilasto koostuu muun muassa seuraavista tietokokonaisuuksista:

  • ilmitulleiden rikosten laatu ja määrä
  • poliisin tutkimien ja selvittämien rikosten määrä
  • selvitettyjen rikosten osuus rikoslajeittain sekä syylliseksi epäillyt henkilöt ja heidän ikänsä
  • tapaukset, joissa ilmoitus on todettu aiheettomaksi
  • tietoja perheväkivallasta

 
Julkaistu 22.6.2017