Etusivu » Väkivallan tietolähteet » Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri (HILMO)

Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri (HILMO)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä hoitoilmoitusrekisteri HILMO sisältää tietoja sairaaloiden vuodeosastolta poistetuista asiakkaista, kunkin vuoden lopussa suoritettavasta terveyskeskusten ja sairaaloiden vuodeosastolla olevien potilaiden laskennasta sekä päiväkirurgisesta sairaalatoiminnasta.

Rekisteri sisältää myös tietoa sosiaalihuollon laitoshoidosta, asumispalveluista ja säännöllisestä kotihoidosta. Kerättäviä tietoja ovat mm asiakkaan tunnistetiedot, ikä, sukupuoli, kotikunta, hoitoon liittyvä hoitoaika, diagnoosi- ja toimenpidetiedot sekä tiedot hoitoon lähettävästä tahosta sekä jatkohoitopaikasta.

Rekisterissä kuvataan sairaalapalvelujen tuottajaa, potilasta, hoitoon tuloa ja hoidosta poistumista sekä potilaan diagnooseja ja saamaa hoitoa. Luokittelussa käytetään kansainvälisestä ICD-10 luokituksesta muokattua luokittelua. Käytännössä rekisterin tietoja tuottavat sairaalat, terveyskeskukset, kotisairaanhoitopalveluiden tuottajat ja sosiaalihuollon palveluiden tuottajat. Rekisterin käyttötarkoitus on tilastointi ja tutkimus.

Väkivallan osalta HILMO-järjestelmään on mahdollista kirjata, kuka väkivallan tekijä oli (puoliso/partneri, vanhempi, uhrin lapsi, tuttu tai ystävä jne). Järjestelmästä saatavat tiedot väkivallasta eivät kuitenkaan ole luotettavia, sillä lääkärit eivät aina merkitse ulkoisen syyn luokkaa tai sitä koskevat tiedot ovat epävarmoja. Lisäksi HILMO ei kata polikliinista hoitoa, ja suurin osa väkivallan aiheuttamista vammoista hoidetaan nykyään avohoidossa (Väkivallan vähentäminen Suomessa 2009, 23).

 
Julkaistu 4.8.2014