Etusivu » Väkivaltarikollisuus » Raiskaus ja muut seksuaalirikokset » Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin

Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin

Rikoslain lisäys, jolla kriminalisoitiin lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin tuli voimaan 1.6.2011. Rangaistavaa on ehdottaa tapaamista tai muuta kanssakäymistä lapsen kanssa siten, että tarkoituksena on lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai lasta sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esittävien kuvien valmistaminen. Uudistuksen yhteydessä myös rangaistukset lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista ankaroituvat.

Sähköisissä viestimissä piilee omat riskinsä, joita ihmiset eivät aina oma-aloitteisesti ymmärrä eivätkä hallitse; henkilötietoja jaetaan julkisesti, ja viesteihin ja henkilöihin luotetaan perusteetta. Yhteisöllisissä verkkopalveluissa tutustutaan muihin ja tapaamiset ulottuvat yhä yleisemmin myös reaalimaailmaan. Internetpalveluja käytetään myös yhä enemmän kännykän kautta. Vanhempien tietoisuus verkkomaailmasta ja lasten toimimisesta siinä, esim. nettituttujen tapaamisesta on puutteellista. Lapset eivät myös juurikaan kerro verkossa kohdatuista ikävyyksistä aikuisille.

Hyväksikäyttömahdollisuudet ovat lisääntyneet internetin käytön laajetessa. Seksuaaliseen hyväksikäyttöön tähtääviä kontakteja otetaan potentiaalisiin uhreihin mm. netin keskustelupalstojen kautta. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön valmistelussa henkilö toimii tarkoituksellisesti hyväksikäytön mahdollistamiseksi. Lapseen ja hänen lähiympäristöönsä pyritään rakentamaan sellaiset suhteet ja olosuhteet, joissa lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö lopulta on mahdollista.

Ruotsalaisen selvityksen mukaan lapsiin ja nuoriin otetaan netissä runsaasti yhteyttä seksuaalisessa tarkoituksessa. Useimmat lapset ja nuoret osaavat suojautua aikuiseksi epäilemänsä ehdotuksilta, mutta silti osa kontakteista johtaa lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Ns. grooming-ilmiön torjumisessa on tärkeää kouluttaa lapsia ja vanhempia turvalliseen netin käyttöön, toimia yhteistyössä nuorten nettipalvelujen tuottajien kanssa sekä kehittää lainsäädäntöä ja poliisin toimintaa.

 
Julkaistu 4.8.2014