Första sidan » Att hjälpa offret och gärningsmannen

Att hjälpa offret och gärningsmannen

Brottslighet förebyggs i stor utsträckning för att minska följder som orsakas brottsoffren. Enligt studierna är det effektivaste sättet i brottsförebyggandet att bekämpa att någon upprepade gånger faller offer för brott. I fråga om brottsförebyggande försöker man också i större utsträckning sträva efter att beakta offrets synvinkel och främja införandet av tjänster för offren.

Även hjälp till och stöd för gärningsmännen är behövliga för att bekämpa återfall i brott.

I denna del ges det allmän information om verksamhet och organisationer för hjälpande och stödande av offret och gärningsmannen. Avsikten har varit att ge en så fullständig länksamling om myndigheter och organisationer som möjligt.

Om du blir utsatt för ett brott

Barn som brottsoffer – Information till föräldrar vars barn har blivit offer för ett vålds- eller sexualbrott

Brottsprocessinformation till unga brottsoffer

 
Publicerad 11.10.2013