Första sidan » Kunskapskällör om våld

Kunskapskällör om våld

Brott som har kommit till polisens kännedom är en mätare som oftast används när våldsbrottslighet betraktas. När helhetsbrottslighet betraktas är det bra att också använda andra källor, så att man också får uppgifter om brottslighet som förblir dold.

Skillnaden mellan brottsligheten som kommit till polisens kännedom och helhetsbrottsligheten varierar enligt brottsarten och föremålet för brottet. I andra än i dödligt våld som leder till döden och flesta former av egendomsbrottslighet kommer största delen av brotten inte i dagen och förblir således som dold brottslighet. Den dolda brottsligheten är särskilt stor bl.a. i våldet inom familjen och nära förhållanden och i brottslighet som riktar sig mot barn och ungdomar. Det är alltså speciellt hot och lindriga våldsdåd som inte kommer i dagen.

 
Publicerad 20.3.2013