Första sidan » Uppgifter om webbplatsen

Uppgifter om webbplatsen

Syftet med webbplatsen för minskande av våld är att i första hand betjäna arbetet av experter som arbetar med minskande av våld och att göra det lättare att hitta viktigt informationsmaterial om våld och förebyggande av det. Webbplatsen strävar också efter att öka intressentgruppernas kännedom om möjligheter, metoder och rekommendabel praxis som brottsförebyggandet har.

Webbplatsen öppnades officiellt på våren 2011. Våldsdelegationen som har tillsatts av Rådet för brottsförebyggande svarar för webbplatsens innehåll. Våldsdelegationen har till uppgift att uppfölja och främja arbetet för minskande av våld.

Webbplatsen underhålls och vidareutvecklas av Rådet för brottsförebyggande.

 
Publicerad 22.6.2017